Tuesday, August 27, 2019

1 Johannes 4-15

 Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
~1 Johannes 4:15