Monday, September 9, 2019

Filippenzen 4-4

   Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
~Filippenzen 4:4