Hot!Daily Bible Verse PRO!Click Here

Deuteronómium 30-16

A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
Deuteronómium 30:16

Deuteronómium 30-16 Deuteronómium 30-16 Reviewed by Hope Factory on 5:20 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.