Hot!Daily Bible Verse PRO!Click Here

Matúš 7-21

Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
Matúš 7:21

Matúš 7-21 Matúš 7-21 Reviewed by Hope Factory on 11:51 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.